Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Logistyka

Logistyka odpowiada za fizyczne przemieszczanie wszystkich materiałów wewnątrz organizacji. Składają się na nią:

Łańcuch dostaw

Obecnie znikoma liczba produktów jest wytwarzana przez jednego dostawcę. Produkt powstaje z komponentów dostarczonych przez wielu poddostawców tworzących łańcuch dostaw.

Rys. 17.1. Elementy składowe łańcucha dostaw (podręcznik, s. 528)

Sprzężenia w cyklu logistycznym

Planując działania logistyczne, trzeba uwzględniać plan produkcji, zapasy produkcji w toku oraz zmiany popytu i produkcji.

17.3. Przepływy materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym (podręcznik, s. 529)

Funkcje logistyki

Powyższe funkcje zostały szczegółowo opisane w podręczniku.

Cykl dostaw

Dystrybucja jest przedostatnim ogniwem zamkniętego cyklu zaspokajania potrzeb klientów.

Rys. 17.4. Dystrybucja w cyklu dostaw (podręcznik, s. 538)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Cele logistyki;
  2. Przenikanie działań logistycznych przez wszystkie funkcje organizacji;
  3. Funkcje logistyki;
  4. Rolę dystrybucji w cyklu zaopatrzenia.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88