Projektowanie oraz mierniki pracy

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Projektowanie pracy

Projektowanie pracy opisuje czynności, metody oraz odpowiedzialność i środowisko otaczające pracownika przy wykonywaniu zadań. Celem tego projektowania jest znalezienie możliwie najlepszego wykonania każdej operacji.

Motywowanie pracowników

W podręczniku zostały opisane: hierarchia potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji, teoria X,Y.

Analizując przedstawiony obok rysunek, stwierdzamy, że ludzie mogą być motywowani przez potrzeby z wyższego szczebla piramidy po zaspokojeniu potrzeb z niższego. Na przykład nie zmusimy pracownika do wydajniejszej pracy bez prawidłowego zaspokojenia jego potrzeb fizjologicznych: zachowania odpowiedniej temperatury, oświetlenia stanowiska pracy. Poczucie bezpieczeństwa możemy wykorzystywać w motywacji, sterując pewnością zatrudnienia.

15.1. Hierarchia potrzeb Maslowa (podręcznik, s. 464)

Motywacja

Na motywację składa się kilka czynników:

Niemniej jednak na efekty pracy oprócz motywacji pracownika wpływają:

Rys 15.2. Motywacja i wykonanie (podręcznik, s. 465)

Czynniki wpływające na wykonanie zadania

Rys. 15.3. Czynniki motywacji i wykonania zadania (podręcznik, s. 466)

Mierniki pracy

Projektowanie pracy

Podczas projektowania pracy możemy wykorzystywać analizę ruchów roboczych, analizę wyposażenia, eliminując zbędne ruchy i czynności. Doskonaląc narzędzia pracy, prowadzimy do zwiększania efektywności pracy ludzkiej.

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Wagę elementu ludzkiego w projektowaniu pracy;
  2. Obiektywną konstrukcję mierników pracy;
  3. Rozbieżność interesów pracowników i pracodawców;
  4. Otoczenie socjalne, fizyczne stwarzające warunki pracy.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Obyczaje w Polsce
Obyczaje w Polscecena juz od 43,90zamów
Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88