ABC

ABC

Analiza ABC opiera się na zasadzie 80-20; oznacza to, że najczęściej 20% produktów generuje 80% zysków. Gdy podzielimy wyniki analizy w kolejności malejącej, wtedy produkty kategorii A mają najwyższą wartość i stanowią 5-20% wszystkich elementów.

Produkty kategorii B będą zasługiwały na średnie zainteresowanie - stanowią one 30-40% produktów, które generują mniejszą część kosztów.

Produkty kategorii C są marginalnego znaczenia. Choć jest ich dużo, nie stanowią dużego wkładu w wypracowaniu zysku.

Analizę ABC można wykonywać pod różnymi względami, na przykład pod względem:

XYZ

Analiza XYZ pokazuje różnice między towarem magazynowanym a wykorzystywanym. Jej wyniki są sortowane w kolejności malejącej wartości i grupowane w kategorie XYZ. Elementy z grupy X stanowią do 60% ich skumulowanej wartości, Y i Z odpowiednio do 30 i 10% wartości. Ta analiza daje natychmiastowe wyniki i pozwala stwierdzić, które produkty generują wysoki koszt magazynowania. Przeprowadzenie tej analizy pozwala na zmniejszenie ilości zamrożonych pieniędzy w magazynie poprzez trzymanie jak najmniejszej ilości towarów.

Analiza ABC może być niewystarczająca podczas rozpatrywania elementów, które stanowią o wysokim koszcie i wpływają na ilość, cenę lub jakość wszystkich produktów znajdujących się w magazynie, a także całej produkcji. Dlatego czasem - ażeby przeanalizować produkty względem więcej niż jednego czynnika - do analizy ABC dołącza się także analizę XYZ.

Elementy X są używane regularnie i zapotrzebowanie na nie można łatwo przewidzieć. Po zidentyfikowaniu tej grupy zaproponowane zmiany powinny być zastosowane. Wymagane ilości należy dokładnie zaplanować i zamówić w określonym czasie, który dokładnie znamy po przeprowadzeniu tej analizy.

Elementy Y są wystawione na wpływ sezonowych różnic, a prognozy ich zapotrzebowania subtelnie różnią się od rzeczywistych wielkości. Dział zaopatrzenia powinien dokładnie przewidzieć "sezony" oraz czas najwyższych zamówień i skupić się nad nimi, ażeby przepływ towarów nie był w żaden sposób tamowany. Przed sezonowymi pikami poziom towarów w magazynie powinien rosnąć, a poza nimi powinien pozostawać niski, żeby niepotrzebnie nie podnosić kosztów magazynowania zbędnych w danym momencie towarów.

Elementy Z są używane bardzo nieregularnie i dlatego wielkość ich dostaw jest trudna do przewidzenia. Dla tych części powinniśmy wybrać dobrego dostawce, u którego czas dostawy jest krotki, tak by móc liczyć na niewielkie partie szybkich dostaw dokładnie na czas.

Pytania

  1. Dlaczego lepiej przeprowadzać omawiane wyżej analizy razem niż osobno?
  2. Jakie ulepszenia wnoszą podane analizy do działu zaopatrzenia lub innych?
  3. Jak można zmienić zarządzanie magazynem na podstawie tych analiz?
  4. Co mówią nam wyniki analiz ABC i XYZ o naszych dostawcach i jakie nowe wymagania możemy wprowadzić w stosunku do nich?
  5. Jakie problemy z dostawcami może rozwiązać przeprowadzenie tych analiz?
  6. Jaki wpływ mogą mieć te analizy na przewidywanie dostaw?

Przykład analizy ABC dla sklepu sprzedającego części komputerowe:

Numer Nazwa Cena (w PLN) Sprzedaż Roczna sprzedaż Udział (w %) Skumulowany udział (w %)
1 Monitor 900 15 13500 16,5 16,5
2 Płyta główna 700 12 8400 10,3 26,8
3 Procesor 850 10 8500 10,4 37,2
4 Twardy dysk 700 16 11200 13,7 50,9
5 Pamięć RAM 340 20 6800 8,3 59,2
6 CD-ROM 170 33 5610 6,8 66,0
7 Karta graficzna 400 25 10000 12,2 78,2
8 Karta dżwiękowa 150 27 4050 5,0 83,2
9 Obudowa 100 40 4000 4,9 88,1
10 FDD 50 40 2000 2,4 90,5
11 Klawiatura 50 50 2500 3,0 93,5
12 Myszka 80 27 2160 2,7 96,2
13 Głośniki 100 9 900 1,2 97,4
14 Dyskietki - 10 20 70 1400 1,8 99,2
15 Czyste płyty CD - 10 11 50 550 0,7 99,9
16 Mouse pad 5 10 50 0,1 100

Na podstawie tabeli posortowałem produkty klasy A, B, C.

Numer Klasa W procentach
1-7 A 78,2
8-11 B 18,0
12-16 C 3,8

Źródło

Na podstawie pracy zaliczeniowej K. Karlińskiego

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88