Planowanie krótkoterminowe

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Planowanie wytwarzania małoseryjnego

Planowanie wytwarzania małoseryjnego jest szczegółowym rozkładem prac, zasobów ludzkich, sprzętu; ukazuje, co dzieje się z produktem w danej chwili, na danym odcinku procesu.

Zasady kolejkowania prac

Istnieje kilka sposobów ustanawiania kolejności wykonania prac. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Znając je, możemy w danej sytuacji dobrać najlepszy system:

  1. pierwsze przyszło pierwsze wykonane;
  2. najpierw najkrótsze prace;
  3. najpierw najważniejsze prace;
  4. wykonanie prac w kolejności terminów dostaw.

14.4. Wyniki rożnych zasad planowania (podręcznik, s. 448)

Zasady określania pilności prac

Poza wymienionymi na poprzednim przezroczu istnieją jeszcze inne metody kolejkowania prac, szczegółowo opisane w podręczniku. Jedną z nich jest ustawianie prac według ich pilności.

Wskaźnik pilności = liczba dni do przekazania produktów/czas niezbędny na wykonanie

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Zasady planowania - ich wady i zalety;
  2. Zasady planowania zasobów ludzkich;
  3. Wagę dostosowania krótkookresowych planów operacyjnych do planów strategicznych i taktycznych.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88