Just-in-time

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Definicja just-in-time

Podstawę systemu just in time stanowi eliminacja z procesów wytwórczych i usługowych wszystkich elementów niepodnoszących wartości produktu.

Efekty operacji just-in-time

System just-in-time prowadzi do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Jeżeli materiały przybywają dokładnie na czas – zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane.

13.1. Poziom zapasów przy użyciu różnych metod planowania: a) system konwencjonalny, b) system MRP, c) system just-in-time (podręcznik, s. 421)

System KANBAN

Jedną z prostszych metod prowadzenia operacji just-in-time jest system KANBAN (z japońskiego pojemnik, skrzynka). System ten polega na obiegu pojemników wyznaczających rytm produkcji. Przesłanie pustego pojemnika jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji, zapełnienie pojemnika jest sygnałem do zakończenia produkcji.

13.2. Prosty system KANBAN (podręcznik, s. 428)

System just-in-time między kooperantami

Zastosowanie systemu KANBAN jest możliwe również między kilkoma ogniwami w ramach łańcucha dostaw.

Rys. 13.4. Zanegowany dostawczo-odbiorczy system KANBAN (podręcznik, s. 431)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Podstawę filozofii systemu – eliminacja operacji niepodnoszących wartości; zamiast spojrzenia wykonawczego - dostarczanie elementów na czas;
  2. Otoczenie, w jakim można zastosować system just-in-time, wiarygodni kooperanci, infrastruktura – sprzyjające otoczenie (np. brak blokad dróg, punktualne dostawy kolejowe);
  3. Zasady współpracy podwładnych z przełożonymi, dostawców z odbiorcami, przedkładanie długofalowych rozwiązań nad krótkoterminowe konflikty i krótkotrwałe korzyści.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów
Podstawy fizyki. T. 1-5
Podstawy fizyki. T. 1-5cena juz od 219,60zamów
Półwiecze
Półwieczecena juz od 47,90zamów

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88