Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

MRP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) posługuje się głównym planem produkcji w celu zaplanowania zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji procesu wytwórczego. Dokładne rozpisanie głównego planu produkcji pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne.

Procedura MRP

Schemat zamieszczony obok przedstawia procedurę planowania zapotrzebowania materiałowego.

Można ją określić w skrócie: potrzeby materiałowe netto = potrzeby brutto – zapasy – już poczynione zamówienia.

Szczegółowy opis można znaleźć w podręczniku.

12.5. Procedura postępowania MRP (podręcznik, s. 395)

Kompletny obraz MRP

Przedstawiając MRP jako zamkniętą czarną skrzynkę, możemy opisać proces MRP za pomocą danych wejściowych oraz wyjściowych.

12.7. Skomputeryzowany system MRP (podręcznik, s. 402)

Rozszerzenie MRP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego można zastosować z powodzeniem w pracy szpitala, uczelni czy restauracji.

Wynikiem pracy uniwersytetu są wyedukowani studenci. Główny plan produkcji pokazuje liczbę studentów kończących kurs w danym terminie. Zestawieniem materiałów są kursy, natomiast potrzebnymi "materiałami" sale, laboratoria, nauczyciele.

12.11. Ciasna pętla planowania zapotrzebowania materiałowego (podręcznik, s. 411)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Planowanie - powinno się ono odbywać od ogółu do szczegółu od strategii przez plany taktyczne do planów operacyjnych;
  2. Procedurę MRP;
  3. Wady i zalety MRP;
  4. Inne niż produkcyjne zastosowania MRP.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88