Planowanie zagregowane

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Podział funkcjonalny decyzji strategicznych

W ramach organizacji funkcjonują misja oraz strategia biznesu, obejmująca całą organizację, strategie funkcjonalne w ramach wytwarzania, sprzedaży i marketingu oraz finansowo-księgowa.

Strategia wytwarzania musi współgrać z misją oraz pozostałymi składowymi strategii organizacji.

11.1. Decyzje strategiczne w organizacji (podręcznik, s. 352)

Schemat procesu planowania

Rozwijając poprzedni schemat, możemy dodać kolejne warstwy planowania strategicznego oraz plany taktyczne i operacyjne.

Plany zagregowane i główny plan produkcji zostały opisane w niniejszym rozdziale.

11.2. Schematyczny obraz procesu planowania (podręcznik, s. 352)

Schemat procesu planowania

Wielkość produkcji powinna być maksymalnie dostosowana do wielkości popytu. Niedopasowanie tych dwóch wielkości wiąże się ze stratami organizacji.

Niedoskonałość samego procesu planowania można eliminować, stosując iterację – kolejne, coraz doskonalsze wersje planu.

11.4. Iteracyjny proces planowania (podręcznik, s. 359)

Główny plan produkcji

Główny plan produkcji podaje szczegółowy rozkład indywidualnego wytwarzania produktów. Ten rozkład powinien pozwolić na możliwie efektywną realizację planu zagregowanego.

Główny plan produkcji jest uszczegółowieniem planu zagregowanego.

11.17. Procedura sporządzania głównego planu produkcji (podręcznik, s. 378)

Schemat procesu planowania

Prawidłowo przeprowadzony proces planowania powinien obejmować wszystkie szczeble, zapewniając spójność wytwarzania, działań taktycznych oraz operacyjnych.

11.18. Podsumowanie procesu planowania (podręcznik, s. 383)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Podstawy tworzenia planów, a także misję i strategię przedsiębiorstwa oraz strategie funkcjonalne w ramach marketingu, finansów i wytwarzania;
  2. Planowanie mocy produkcyjnej jako ważny element planowania strategicznego;
  3. Plany zagregowane jako wytyczne wytwarzania produktów pogrupowanych w rodziny;
  4. Procedury planowania odbywające się według ustalonych, prostych i powtarzalnych procedur.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88