Kontrola jakości

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane statystyczne systemy kontrolowania jakości, w ramach których wyróżniono:

Podejście TQM do zarządzania jakością

Istnieje kilka metod zarządzania jakością. Jedna z nich opiera się na kontroli wytworzonych elementów, druga na utrzymaniu założonego standardu wykonania procesów, trzecia - na permanentnym doskonaleniu jakości całej organizacji. Schemat zamieszczony obok obrazuje sposób, w jaki kierownictwo na różnych poziomach organizacji pracuje nad doskonaleniem jakości w ostatnim wymienionym systemie.

Rys 10.1. Cała organizacja pracuje nad wysoką jakością (podręcznik, s. 311)

Kontrola jakości

W kontroli jakości stosuje się wiele inspekcji i testów, aby stwierdzić, czy zaplanowana jakość została rzeczywiście osiągnięta.

Jak można zauważyć w wielu rozdziałach podręcznika, całkowite koszty zapobiegania i naprawiania błędów osiągają punkt optimum. Określenie tego punktu pomaga w zarządzaniu jakością.

10.2. Koszt wykrycia błędu i wysiłku włożonego w kontrolę jakości (podręcznik, s. 313)

Analiza przyczyn i skutków

Zarządzanie jakością nie ogranicza się jedynie do kontroli post factum, ponieważ koszty wykrycia wady na końcu procesu są dużo wyższe niż poprawa etapu procesu, podczas którego te błędy powstają.

10.3. Przykład wykresu przyczynowo-skutkowego (podręcznik, s. 315)

Analiza Pareto

Określenie etapu, podczas którego powstają błędy, nie wystarcza. Należy także określić istotność powstających błędów. Korzystając z wykresu zamieszczonego obok, możemy zauważyć, że eliminacja błędu, który jest przyczyną 51% reklamacji, przyniesie dużo większe oszczędności, niż eliminacja błędu powodującego 1% reklamacji.

10.4. Wykres Pareto przedstawiający przyczyny narzekań klientów (podręcznik, s. 315)

Próbki statystyczne

Badanie partii produkcyjnej na podstawie próbki statystycznej sprawdza jakość produktu. Wykorzystuje pewną liczbę jednostek wziętych z partii produkcji, aby sprawdzić, czy cała partia osiągnęła zaprojektowany poziom jakości.

Statystyczną kontrolę jakości można prowadzić w ramach trzech etapów produkcji: badania surowców, kontroli procesu oraz akceptacji wyrobów gotowych.

Statystyczną kontrolę jakości można prowadzić również w ramach usług, stosując na przykład mystery shoping czy kontrolując jakość sprzedaży.

10.5. Typologia statystycznej kontroli jakości (podręcznik, s. 317)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Wagę kontroli jakości;
  2. Optymalny poziom proporcji zapobiegania błędom i ich usuwania;
  3. Użyteczność statystycznej kontroli jakości.

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88