Rozwiązania problemów operacyjnych Banku

Uzgodnienia ze spotkania roboczego w składzie:

Rozwiązania problemów operacyjnych banku

  Opis Uwagi
Problem nr 1

Największy i najbardziej czasochłonny przepływ dokumentów odbywa się między dwiema lokalizacjami: WO B i WO A.

Podwójna lokalizacja wymaga procedur zdawczo-odbiorczych i szczególnej kontroli transportowanych dokumentów; transport wymaga zaangażowania osób i czasu.

Procesy realizowane w WO B i WO A nie spełniają wymogów opisanych w przepisach szczególnych.

W ciągu tego roku należy spodziewać się rozpoczęcia remontu kapitalnego budynku przy ul. ......

Adaptacja dodatkowych pomieszczeń dla WO B na 16 piętrze w budynku przy .... może zacząć się dopiero po wyprowadzeniu najemców i zakończyć dopiero pod koniec marca.

 
Omawiane rozwiązania Połączyć obie lokalizacje WO B w budynku przy ..... Zmarnowane koszty adaptacji pomieszczeń przed spodziewanym remontem; czas realizacji - koniec marca.
Połączyć obie lokalizacje w budynku na ..... Konieczność wyprowadzenia pracowników z jednego piętra, zmarnowane koszty adaptacji pomieszczeń; czas realizacji - koniec marca.
Rozwiązania przyjęte do realizacji

Powiększyć zatrudnienie w CR i tam zlecić pracę wykonywaną w WO B.

Istnieje techniczna możliwość uruchomienia od zaraz 10 stanowisk, spełniających wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Docelowe zatrudnienie zależne od potrzeb.

Zadbać o kontrolę jakości i efektywności pracy.

Docelowo przenieść Wydział Operacyjny oraz Centrum Obsługi Telefonicznej do ... Lokalizacja stwarza możliwość powiększania zarówno WO B, jak i CC. Do rozwiązania - problem dowozu pracowników.

Przenoszenie można rozpocząć po instalacji centrali telefonicznej i łącza teleinformatycznego.

Krótki czas realizacji, brak kosztów adaptacji pomieszczeń.

Ponoszenie kosztów outsourcingu.

Czas adaptacji pomieszczeń od 6 do 8 miesięcy.

Odpowiedzialni ..... - Procedury podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy CR i WO B.  
...... - instalacja centrali telefonicznej i łącza teleinformatycznego.  
...... - przygotowanie stanowisk pracy i obsadzenie stanowisk.  
...... - rozwiązanie problemu dowozu pracowników.  

Rozwiązania problemów operacyjnych banku

  Opis Uwagi
Problem nr 2 Przetwarzanie dokumentów istniejących w formie elektronicznej na wydruk papierowy i ponownie ręcznie przetwarzanych na formę elektroniczną.  
Omawiane rozwiązania W pełni automatyczne zasilanie systemu wnioskami internetowymi. Rozwiązanie skomplikowane technicznie i bardzo pracochłonne dla informatyków.
Rozwiązanie przyjęte do realizacji
  1. Półautomatyczne zasilanie Altamiry wnioskami internetowymi, wymagające zatwierdzania przez operatora każdego przenoszonego pola;
  2. Dalsza automatyzacja transferu danych po modernizacji bazy.
Czas realizacji:
dla 1.: od 2 do 3 miesięcy;
dla 2.: 6 miesięcy.
Odpowiedzialni ........ - dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. Przesłano część dokumentacji.
........ z zespołem - opracowanie i wdrożenie oprogramowania.
Niepokojące jest zawieszenie prac w związku z oddelegowaniem .........
Prace już rozpoczęte, znajdują się na etapie analiz informatycznych i podziału pracy.

  Opis Uwagi
Problem nr ... Pomyłki podczas wysyłki poczty, połączenie niewłaściwego listu z umową.  
Rozwiązania przyjęte do realizacji

Przebudować format dokumentów przeznaczonych dla klienta, (umowy, potwierdzenia) tak, aby adres do korespondencji znalazł się w okienku koperty.

Stworzyć dwa standardowe listy do klienta, aby nie było konieczności nanoszenia jego danych adresowych.

 
Odpowiedzialni ........ - redakcja listu;  
........ - zlecenie wydruku do drukarni.  

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88