Analiza wartości procesów operacyjnych banku oraz propozycje udoskonaleń i sposobu ich realizacji.

Motto zmian

Zmieniać jest łatwo, poprawiać trudniej.
Ferdynand Porsche

Analiza wartości procesów operacyjnych banku

Analiza wartości jest narzędziem opracowanym przez amerykańskich naukowców działających na rzecz przemysłu zbrojeniowego. Metoda jest stosowana w wielu dziedzinach i bardzo silnie kształtuje otaczającą nas rzeczywistość, dyktując wygląd przedmiotów codziennego użytku i nie tylko.

Polega na:

Cel optymalizacji

Czas realizacji wniosków z poszczególnych kanałów

Podane czasy obejmują okres od pojawienia się wniosku w banku do chwili odesłania umowy.

Schemat wprowadzania wniosków pocztowych

Wykres Sankeya - analiza przepływów materiałowych

Szerokość linii przedstawia wielkość przepływających materiałów w naszym przypadku 1 cm = 100 wniosków lub umów.

Podstawowe uwagi:

Podstawowe wnioski:

Benchmark wewnętrzny

Najprostszą i tym samym najkrótszą drogą rejestracji wniosków jest założenie rachunków przez call center.

Sposób zakładania rachunku i prostota jednokierunkowych przepływów call center – WO B – WO A - Poczta powinna stanowić wzór dla wszystkich pozostałych procesów.

Podstawowe zalety ścieżki call center:

Planowanie udoskonalenia procesów operacyjnych banku według podejścia Apollo

Podejście Apollo zostało zastosowane przez NASA podczas realizacji projektu Apollo - lotów załogowych na Księżyc. Ten sposób planowania polega na udzieleniu szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania:

O realizacji lotów na Księżyc zdecydowała odpowiedź na ostatnie pytanie.

Stwierdzono, że realizacja projektu będzie motorem rozwoju gospodarczego i technologicznego oraz zapewni supremację w wyścigu zbrojeniowym.

Która z alternatywnych dróg jest najlepsza?

Docelowy wygląd organizacji działań będzie wynikał ze wspólnych uzgodnień.

Opracowanie planu organizacyjnego musi odbywać się zespołowo ze względu na różne spojrzenia i doświadczenia członków zespołu.

Kto przeprowadzi zmiany?

Proces zmian nie może zostać narzucony z zewnątrz.

Zmianami muszą być zainteresowani ludzie, których one dotyczą. Transformacje poszczególnych obszarów muszą być prowadzone przez ich kierowników.

Do przeprowadzenia zmian konieczne jest jasne i stanowcze poparcie naczelnej kadry kierowniczej – Prezesa...

Proponuje się powołanie zespołu pracującego nad zmianami:

Jak długo potrwają zmiany?

Ile będą kosztowały zmiany?

Co dodatkowo możemy zyskać, realizując zadanie?

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88