totipotencjalność

totipotencjalność, ekwipotencjalność, omnipotencjalność, zdolność komórek do różnokierunkowego różnicowania się; dotyczy → blastomerów na wczesnych etapach bruzdowania lub → komórek macierzystych zachowujących cechę t. w późniejszych etapach ontogenezy (→ komórki totipotencjalne).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88