statolity

statolity, 1) zool. ziarnka piasku lub drobne kamyczki budowane głównie przez sole wapnia, znajdujące się w narządach równowagi (→ statocysty, → błędnik błoniasty), których ruchy podrażniają włoski czuciowe mechanoreceptorów; 2) bot. skrobia statolityczna, wypełnione skrobią plastydy (amyloplasty), występujące w czapeczce korzenia oraz w pochwie skrobiowej w łodydze, przemieszczające się w komórkach (zwanych statocytami) pod wpływem siły ciężkości, stanowiąc sygnał wywołujący reakcję wygięciową organu przy zmianie jego położenia względem kierunku działania grawitacji; 3) bot. wakuole wypełnione siarczanem baru (BaSO4) w ryzoidach ramienic.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88