spermatogonium

spermatogonium, męska komórka prapłciowa (→ gametogonia) przechodząca podziały mitotyczne i przekształcająca się w → spermatocyt; u ssaków wyróżnia się spermatogonia A, tworzące pulę komórek namnażających się, dzielonych na komórki (spermatogonia) Ad, uważane za komórki rezerwowe nabłonka nasiennego, oraz komórki Ap przechodzące podziały mitotyczne; podziały niektórych s. Ap nie są kompletne i komórki takie połączone mostkami cytoplazmatycznymi tworzą spermatogonia B, które wzrastają i przekształcają się w spermatocyty I rzędu, dzielące się mejotycznie.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88