sączenie molekularne

sączenie molekularne, filtracja żelowa, metoda umożliwiająca rozdział białek na podstawie ich masy cząsteczkowej, w kolumnach wypełnionych polimerami o porowatej strukturze, np. żelami dekstranowymi (Sephadex), agarozowymi (Sepharose), poliakrylamidowymi (Biogel), nazywanych sitami molekularnymi; cząsteczki duże wypływają z kolumny szybciej, mniejsze – wolniej; s. m. wykorzystuje się też do oczyszczania białka oraz wyznaczania masy cząsteczkowej. .

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88