proteazy

proteazy, enzymy proteolityczne, enzymy katalizujące reakcję hydrolizy wiązań peptydowych w białkach i peptydach; ze względu na miejsce działania w cząsteczce substratu dzielone na endopeptydazy (p. peptydylopeptydowe), działające na wiązanie peptydowe wewnątrz łańcucha polipeptydowego, w wyniku reakcji dające dwa krótsze łańcuchy polipeptydowe, oraz egzopeptydazy (p. peptydyloaminokwasowe), odcinające pojedyncze aminokwasy od końca aminowego (aminopeptydazy) lub karboksylowego (karboksypeptydazy) łańcucha polipeptydowego; ze względu na mechanizm reakcji i organizację centrum aktywnego enzymu wyróżnia się p. karboksylowe (aspartylowe), serynowe, cynkowe i tiolowe.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88