państwa zwierzęce

państwa zwierzęce, regionalizacja zoogeograficzna kuli ziemskiej na podstawie odpowiedniej kompozycji rozmieszczenia zwierząt, na ogół dominacji gatunków dużych kręgowców, głównie ptaków i ssaków; odróżniają się na poziomie różnych taksonów, wykazują teraźniejszą lub przeszłą izolację oraz charakteryzują się specyficznym środowiskiem; wyróżnia się trzy p. z.: 1) Arktogea, z czterema regionami: etiopskim, orientalnym, holarktycznym i antarktycznym; 2) Notogea, z jednym regionem australijskim i 3) Neogea, reprezentowanym przez jeden region neotropikalny; dla regionu antarktycznego nie utworzono odrębnej nazwy z końcówką "lw;gea"up;.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88