organizm klonalny

organizm klonalny, 1) → klon; 2) w demografii roślin – organizm, który rozwija się z jednej zygoty, a jego wzrost odbywa się przez zwielokrotnienie jednostek strukturalnych wykazujących potencjalną niezależność (→ ramety); części o. k. są identyczne pod względem genetycznym, lecz mogą podlegać mutacjom somatycznym, prowadzącym do zróżnicowania wewnątrzklonalnego.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88