obieg materii w przyrodzie

obieg materii w przyrodzie, krążenie materii w glebie, wodzie i powietrzu z udziałem producentów, konsumentów i destruentów; krążenie pierwiastków w przyrodzie, np. obieg azotu, siarki, węgla; pierwiastki pobrane ze środowiska nieożywionego i włączone w skład żywej materii wracają do niego po przejściu przez łańcuchy i sieci troficzne i mogą być wykorzystane ponownie (→ cykle biogeochemiczne).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88