nomenklatura binominalna

nomenklatura binominalna, nazewnictwo dwuimienne, metoda nazywania gatunków roślin i zwierząt zaproponowana przez Linneusza i stosowana do dzisiaj; nazwy te są dwuczłonowe, złożone z dwóch wyrazów zapisywanych kursywą, np. Homo sapiens; pierwszy pisany dużą literą, określa kategorię rodzajową (Homo), do której należy gatunek, drugi (sapiens), w formie przymiotnikowej, pisany małą literą, określa kategorię gatunkową; za nazwą powinno się znajdować nazwisko autora, który gatunek opisał, oraz, po przecinku, rok odkrycia; krzyżyk przed nazwą dotyczy gatunku wymarłego.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88