narządy okołokomorowe

narządy okołokomorowe, niewielkie obszary w sąsiedztwie komór mózgowia kręgowców, w obrębie których występują naczynia włosowate o budowie okienkowej, przez co obszary te funkcjonalnie lokują się "lw;poza barierą krew–mózg"up;; ich funkcja nie zawsze została określona, niektóre pełnią role neurohemalne i/lub chemoreceptorowe; do n. o. zaliczane są tylny płat przysadki mózgowej, narząd naczyniowy blaszki krańcowej, narząd podsklepieniowy, narząd podspoidłowy, pole najdalsze oraz niekiedy także szyszynka i sploty naczyniowe komór.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88