krwinki czerwone

krwinki czerwone, erytrocyty, normocyty (potocznie: czerwone ciałka krwi), komórki krwi zawierające barwnik oddechowy → hemoglobinę, nadającą im czerwone zabarwienie; ich podstawową funkcją jest transport tlenu wiązanego przez hemoglobinę z narządów oddechowych do tkanek; biorą także udział w transporcie dwutlenku węgla; powstają w wyniku procesu → erytropoezy; mają stosunkowo krótki okres życia (specyficzny gatunkowo, u człowieka średnio 120 dni), po czym ulegają rozpadowi w śledzionie i wątrobie; dojrzałe k. c. u ssaków, w odróżnieniu od pozostałych kręgowców, tracą jądro komórkowe przed wejściem do układu krążenia, a ich wielkość nie jest skorelowana z wielkością ssaka (krwinki myszy i słonia są w przybliżeniu jednakowych rozmiarów); u człowieka mają przeciętnie 7,5 ľm średnicy i 2 ľm grubości, każda zawiera 29 pg hemoglobiny, ich liczba w mikrolitrze krwi wynosi przeciętnie 4,8 mln u kobiet i 5,4 mln u mężczyzn, prawidłowa zawartość hemoglobiny we krwi człowieka wynosi 14 g/dl u kobiet i 16 g/dl u mężczyzn.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88