krezka

krezka, błona stabilizująca w ciele zwierząt narządy wewnętrzne, takie jak przewód pokarmowy, naczynia układu krążenia, włókna nerwowe, elementy układu wydalniczego i rozrodczego; zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, pokryta z zewnątrz nabłonkiem; zwykle wyróżnia się (zlokalizowane nad i pod przewodem pokarmowym) k. grzbietową i k. brzuszną (nie zawsze obecne); u bezkręgowców wtórojamowych k. dzieli jamę ciała (→ celomę) na część prawą i lewą; u kręgowców k. jest częścią → otrzewnej, łączącą otrzewną ścienną (wyścielającą jamę brzuszną) z otrzewną trzewną (pokrywającą narządy wewnętrzne).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88