kariotyp

kariotyp, kompletny zestaw chromosomów znajdujących się w komórce somatycznej, charakterystyczny dla danego gatunku; poszczególne chromosomy danego organizmu możliwe są do identyfikacji na podstawie ich charakterystycznej morfologii, a więc długości, umiejscowienia centromerów, obecności przewężeń wtórnych, satelitów oraz występowania w określonych rejonach chromosomu chromatyny i euchromatyny; od k. standardowych danego gatunku różnić się mogą kariotypy osobników z zaburzeniami chromosomowymi, mutacjami dotyczącymi ich struktury i liczby; graficzne przedstawienie k. nazywa się idiogramem.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88