heterogamia

heterogamia, 1) proces płciowy prowadzący do utworzenia zygoty w wyniku połączenia dwóch niejednakowych gamet, różniących się nie tylko płcią, ale i wielkością, kształtem, budową, zachowaniem (→ heterogamety); szczególnym przypadkiem h. jest → oogamia (por. → izogamia); 2) zjawisko preferowania w procesach rozrodczych danego gatunku osobników o odmiennych fenotypach lub genotypach.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88