grzyby niedoskonałe

grzyby niedoskonałe, grupa → grzybów właściwych licząca ponad 20 tysięcy gatunków, ujmowana zwyczajowo w randze sztucznej klasy lub podgromady, wyłącznie na podstawie właściwości procesu rozmnażania; liczne i groźne pasożyty roślin, zwierząt, a także człowieka; do g. n. zalicza się gatunki, u których nie zachodzą procesy płciowe (lub zachodzą tylko w kulturze), natomiast rozmnażanie odbywa się wyłącznie na drodze wegetatywnej, zwykle za pomocą masowo wytwarzanych zarodników typu konidiów; przypuszcza się, że większość g. n. to → workowce, które wtórnie utraciły zdolność tworzenia worków, a eliminacja procesów płciowych w filogenezie była związana z postępującą specjalizacją tych organizmów i przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88