grzyby

grzyby, Fungi, grupa systematyczna organizmów klasyfikowana w randze królestwa w obrębie organizmów jądrowych (eukariotów); obejmuje ok. 100 tysięcy znanych i bliżej nieokreśloną liczbę dotychczas nie opisanych gatunków; organizmy w większości lądowe, bezzieleniowe (nie mają → plastydów), wyłącznie cudzożywne (przeważnie saprofity, rzadziej pasożyty), zawierające glikogen i tłuszcze jako substancje zapasowe, zbudowane z komórek otoczonych sztywnymi ścianami (najczęściej chitynowymi, rzadko celulozowymi lub celulozowo-chitynowymi), ciało ma formę jednokomórkową (rzadko) lub wielokomórkową; g. wielokomórkowe zbudowane są z zazwyczaj wielojądrowych nici tzw. strzępek, przerastających podłoże, z którego czerpią substancje organiczne (→ grzybnia), a w fazie rozwoju wegetatywnego tworzą tzw. podkładki, sklerocja czy ryzomorfy, w fazie generatywnej zaś owocniki (np. kapeluszowe owocniki grzybów jadalnych czy trujących); rozmnażają się bezpłciowo (przez fragmentację plechy, pączkowanie i różnego rodzaju zarodniki) lub płciowo (u form pierwotnych → izogamia lub → anizogamia, u form wyższych→ gametangiogamia lub → somatogamia); cechą szczególną g. jest znaczne czasowe oddalenie plazmogamii, tj. zlania się plazmy gamet, gametangiów lub strzępek, od kariogamii – zlewania się jąder komórkowych (→ dikariofaza); g. zróżnicowane są na dwie wyraźne podgrupy (zwykle ujmowane jako gromady), a mianowicie: → śluzorośla i → grzyby właściwe.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88