genetyka medyczna

genetyka medyczna, dział genetyki zajmujący się badaniem genetycznego podłoża cech monogenowych i poligenowych u człowieka oraz mechanizmami ich dziedziczenia, w kontekście chorób genetycznych; w szczególności g. m. zajmuje się genetycznymi uwarunkowaniami chorób nowotworowych (onkogenami), identyfikacją czynników mutagennych i poznaniem skutków ich działania, genetycznym podłożem wad metabolicznych i związanych z tym chorób, etiologią wad wrodzonych, poradnictwem genetycznym oraz zagadnieniami dotyczącymi zapobiegania i leczenia chorób genetycznych.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88