dobór rozrywający,

dobór rozrywający, dobór rozrzutowy, efekt działania → doboru naturalnego w sytuacji, gdy faworyzowane reprodukcyjnie są osobniki o skrajnych wartościach cech, a tym samym eliminowane osobniki o cechach pośrednich. W najprostszym przypadku cechy warunkowanej jednogenowo (jedno → lokus z dwoma allelami), d. r. oznacza niższą → wartość przystosowawczą → heterozygot w stosunku do obu → homozygot. W skali populacyjnej, na skutek gorszego dostosowania mieszańców dwu izolowanych populacji, d. r. może doprowadzić do zupełnej izolacji rozrodczej i powstania dwu różnych gatunków (→ specjacja).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88