datowanie bezwzględne

datowanie bezwzględne, datowanie absolutne, datowanie chronometryczne, datowanie prowadzące do oszacowania faktycznego wieku danego znaleziska, lub warstwy geologicznej, w latach. Podstawą d. b. są zmiany fizykochemiczne w skałach, minerałach lub szczątkach pochodzenia organicznego, będące funkcją czasu. Wyróżnia się metody oparte na pomiarach: 1) zawartości niektórych izotopów pierwiastków promieniotwórczych (lub produktów ich rozpadu), np. węgla 14C, (→ metoda radiowęglowa), potasu 40K i argonu 40Ar (→ metoda potasowo-argonowa) o znanej szybkości samorzutnego rozpadu; podstawą czasu jest tzw. → okres połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych; 2) skutków oddziaływania promieniowania na minerały (np. → metoda termoluminescencji, elektronowego rezonansu paramagnetycznego, → metoda śladów rozszczepienia; 3) skutków zmian chemicznych, np. w aminokwasach (→ metoda racemizacji aminokwasów); 4) skutków zmian biologicznych w DNA (→ metoda biologiczna).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88