chromosomy

chromosomy, struktury występujące w jądrze komórkowym u organizmów eukariotycznych, zawierające cały konieczny do życia i reprodukcji zestaw informacji genetycznej; zbudowane są z → chromatyny; jednostkami strukturalnymi ch. są → nukleosomy; informacja genetyczna w postaci genów jest w ch. ułożona liniowo; w ch. eukariotycznych wyróżnia się centromer o powtarzających się sekwencjach DNA, do którego dołączają się włókna wrzeciona podziałowego, oraz ramiona (patrz też → chromosomy płci, → autosomy, → chromosom kolisty).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88