cechy jakościowe

cechy jakościowe, biol. cechy żywych organizmów o zmienności nieciągłej; przejawiają się fenotypowo w populacji w dwu lub większej liczbie wariantów (kategorii) odpowiadających różnym genotypom dwu lub wieloallelicznego genu (np. barwa kwiatów, kształt nasion, grupy krwi); charakterystyka genotypowa i fenotypowa populacji ze względu na takie cechy (→ cechy monogenowe) polega na zaliczeniu osobników do odpowiedniej kategorii i określeniu częstości występowania tej kadegorii w stosunku do innych.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88