biegunowość

biegunowość, polarność, polaryzacja, cecha przejawiająca się na różnych poziomach organizacji organizmów, związana z wykształcaniem dwóch przeciwnych przestrzennie (często przeciwstawnych) biegunów w obrębie cząsteczki, struktury lub całego organizmu; na poziomie molekularnym odnosi się do przeciwległych części cząsteczki o odmiennych właściwościach (np. o różnym ładunku elektrycznym, różnym powinowactwie do wody); na poziomie komórkowym b. może się odnosić do przeciwległych zróżnicowanych funkcjonalnie części komórki (np. → biegun animalny i → biegun wegetatywny jaja; biegun sekrecyjny i adsorpcyjny → hepatocytu); w odniesieniu do całego organizmu b. wyznacza przeciwległe krańce organizmu połączone osią biegunową, wokół której w określonym porządku organizują się jego narządy wewnętrzne i komórki; b. organizmu często wyznacza b. organizacji jego narządów i komórek.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88