altruizm

altruizm, biol. zachowanie altruistyczne, działanie jednego osobnika na korzyść innego; osobnik przejawiający a., poprzez wydatek energetyczny, zmniejsza swoje → dostosowanie (sukces reprodukcyjny), podczas gdy dostosowanie osobnika korzystającego z a. – wzrasta; a. może trwale występować w populacjach zwierząt jako → altruizm krewniaczy lub → altruizm wzajemny (odwzajemniany, zwrotny) (por.→ dobór grupowy).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88