tłuszcze

tłuszcze, lipidy, tłuszczowce, w większości estry alkoholi i kwasów tłuszczowych; złożona grupa związków o różnej budowie chemicznej; nierozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczające się w rozpuszczalnikach organicznych; występują powszechnie w organizmach, pełniąc różnorodne funkcje, m.in. jako składnik błon plazmatycznych, materiał zapasowy, hormony; do l. należą tłuszcze proste (triglicerydy, woski), tłuszcze złożone (fosfolipidy, cerebrozydy, gangliozydy, sulfolipidy, mieliny), steroidy i izoprenoidy.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88