taksonomia

taksonomia, dział systematyki dotyczący podstawowych jej zasad i reguł, "lw;teoria i praktyka klasyfikowania organizmów"; nauka o jednostkach taksonomicznych ujętych w hierarchicznie logicznym porządku; badania taksonomiczne prowadzone są na różnych poziomach: alfa taksonomia dotyczy opisu gatunku i jego relacji z rodzajem, beta taksonomia to ustalanie stosunków między gatunkami oraz jednostkami wyższych kategorii i ustalanie prawidłowej klasyfikacji, gamma taksonomia to poszukiwanie zmienności wewnątrzgatunkowej, badanie przyczyn różnorodności; często t. traktowana jest jako synonim systematyki.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88