tablice wymieralności

tablice wymieralności, zestawienia liczb (lub frakcji) osobników, które w danej populacji w obserwowanej jednostce czasu rozpoczęły życie w określonej klasie wieku; różnice między kolejnymi klasami oznaczają liczebność (lub frakcję) zgonów w danym wieku, a stosunek liczby zgonów do liczby osobników rozpoczynających klasę wieku jest prawdopodobieństwem zgonu w danym wieku; z powyższych danych można obliczyć przeciętne dalsze trwanie życia dla osobników w różnym wieku (→ trwanie życia oczekiwane); w przypadku człowieka jednostką czasu (i wieku) z reguły jest rok.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88