ssaki

ssaki, Mammalia, gromada należąca do podtypu → kręgowców, reprezentowana przez ok. 8 tysięcy gatunków, podzielonych na 20 (według innych źródeł 26) rzędów; → owodniowce, których młode karmione są mlekiem samic; współcześnie żyjące podzielone są na dwie podgromady: prassaki (Prototheria), do których należą → stekowce, oraz ssaki żyworodne (Theria), które dzielą się na szczepy ssaków niższych (Metatheria) z → torbaczami i → łożyskowców (Eutheria); ze względu na stałocieplność i duże zróżnicowanie występują we wszystkich szerokościach geograficznych i najrozmaitszych środowiskach, wykazując różne preferencje troficzne; są w większości zwierzętami lądowymi, niektóre wtórnie przystosowały się do życia w wodzie lub uzyskały zdolność latania.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88