osmoreceptory

osmoreceptory, narządy zmysłów zwierząt rozpoznające zmiany wartości osmotycznej płynów ustrojowych, biorące udział w → osmoregulacji; u kręgowców niekiedy wyróżnia się o. ośrodkowe, zlokalizowane w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (głównie na terenie podwzgórza), oraz o. obwodowe w ścianach przewodu pokarmowego i naczyń układu krwionośnego.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88