oligotrofizm

oligotrofizm, 1) sposób odżywiania się organizmu o ograniczonym lub ściśle limitowanym dostępie do zasobów pokarmowych; 2) niski poziom żyzności zbiorników wodnych ze względu na mały dopływ biogenów, o niewielkiej produkcji pierwotnej, np. oligotroficzne jezioro jest względnie młode, głębokie, z wąskimi strefami litoralu i sublitoralu i dużą populacją ryb.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88