łąka

łąka, formacja roślinna składająca się z wieloletnich bylin, zwykle z dominującym udziałem traw lub turzyc; w pełni naturalne ł. związane są ze strefą długotrwałych zalewów rzecznych, w której niemożliwy jest rozwój form drzewiastych; najczęściej mają charakter antropogeniczny – wykształcają się na miejscu wyciętych lasów i utrzymują się tylko dzięki ingerencji człowieka, tzn. stałemu koszeniu i wypasaniu, a po zaniechaniu tych czynności w bardzo krótkim czasie przekształcają się w zbiorowiska leśne.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88