łańcuchy ciężkie

łańcuchy ciężkie, H, dwa identyczne, długie łańcuchy polipeptydowe, złożone z ok. 400 aminokwasów, połączone z dwoma → łańcuchami lekkimi (L) wiązaniami disiarczkowymi i niekowalencyjnymi, budujące immunoglobuliny, białka odpornościowe kręgowców; każdy z ł. c. fałduje się w cztery domeny, jedną w obrębie części zmiennej i trzy w obrębie części stałej; fragmenty z końca N ł. c. i leżącego w pobliżu łańcucha lekkiego tworzą wspólnie miejsce wiązania antygenu (→ przeciwciała).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88