konkurencja wewnątrzgatunkowa

konkurencja wewnątrzgatunkowa, typ interakcji, współzawodnictwa w obrębie populacji tego samego gatunku o te same, znajdujące się w ograniczonej ilości zasoby, tej samej niszy ekologicznej; jej nasilenie związane jest z gęstością populacji lub stanem zasobów środowiska; poprzez wpływ na reprodukcję i tendencje migracyjne jest czynnikiem limitującym wielkość, kształt i gęstość populacji; może prowadzić do powiększenia niszy ekologicznej, do terytorializmu, także do rozszerzenia zasięgu geograficznego gatunku, a przy zróżnicowaniu genetycznym populacji wspomaga działanie → doboru naturalnego.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88