integryny

integryny, markery komórkowe, cząsteczki heterodimeryczne zawierające łańcuchy α i β, receptory transbłonowe komórek zwierzęcych, glikoproteiny uczestniczące w adhezji komórek do podłoża i w interakcjach komórka–komórka podczas embriogenezy, organogenezy lub odpowiedzi immunologicznej organizmu oraz w przenoszeniu informacji ze środowiska do komórki i w kierunku przeciwnym.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88