igłoskóre

igłoskóre, Aculifera, podtyp w obrębie → mięczaków, zwany też Amphineura (→ obunerwce), obejmujący pozbawionych jednolicie wykształconej muszli przedstawicieli, zwykle "lw;robakowatego"up; kształtu, o słabiej zróżnicowanych cechach i prostszej budowie, co może być podstawą uznania ich za grupę bardziej prymitywną i pierwotną; dzielone na dwie gromady: → bezpłytkowce i wielopłytkowce (→ chitony); według niektórych poglądów bezpłytkowce powinny być dzielone na dwie odrębne gromady: tarczkonogi (Caudofoveata) i bruzdobrzuchy (bruzdonogi, Solenogastres).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88