IgG

IgG, najliczniejsza klasa → przeciwciał w osoczu krwi, o łańcuchu ciężkim typu γ, związanych głównie ze specyficzną odpowiedzią immunologiczną na antygeny, do których wykazują duże powinowactwo; u człowieka wyróżnia się cztery podklasy IgG; uczestniczą także w fagocytozie oraz w cytotoksyczności komórkowej; IgG są wytwarzane przez → limfocyty B i transportowane przez łożysko do płodu, zapewniając w ten sposób odporność bierną.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88