idiosynkrazja

idiosynkrazja, indywidualna nadwrażliwość bez uchwytnego procesu uczulenia na pewne leki, białka i substancje chemiczne; może dawać objawy ciężkiego zatrucia; np. i. enzymopatyczna przy niedoborze enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej objawia się jako ostra niedokrwistość hemolityczna po spożyciu bobu.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2020 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88