genom

genom, u organizmów eukariotycznych podstawowy, charakterystyczny dla danego gatunku, haploidalny (monoploidalny) zespół chromosomów wraz z wszystkimi zawartymi w nich genami; u prokariotów całość materiału genetycznego zawartego w pojedynczym, kolistym chromosomie; organizmy zawierające dwa genomy są diploidami, większą ich liczbę – poliploidami; genomem jądrowym nazywa się część g. zawartą jedynie w chromosomach jądra komórkowego organizmów eukariotycznych, w odróżnieniu od g. zawartego w mitochondriach (genom mitochondrialny) lub chloroplastach (genom chloroplastowy).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88