dem

dem, populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja zasiedlająca jednolity obszar, o możliwościach wzajemnego krzyżowania się osobników; krzyżowanie się osobników różnych d. jest możliwe, ale mniej prawdopodobne; wyróżnia się różne rodzaje d., np. topodem – populacja występująca na określonej powierzchni, ekodem – w szczególnym typie siedliska, cytodem – z określonymi warunkami chromosomalnymi, gamodem – z możliwością wymiany materiału genetycznego.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88