degradacja gleby

degradacja gleby, pogorszenie jakości gleby na skutek erozji, zmiany stosunków wodnych, a także niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych; przejawia się ubytkiem i obniżeniem jakości próchnicy, wymywaniem dodatnich jonów mineralnych (wzrost zakwaszenia), pogorszeniem struktury gleby, czasem także wzrostem koncentracji substancji szkodliwych; antropogeniczną przyczyną d. g., poza bezpośrednim działaniem człowieka, mogą być pośrednie skutki działalności gospodarczej – odlesianie prowadzące do stepowienia, ingerencja w systemy wodne itp.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88