defosforylacja

defosforylacja, hydroliza, odszczepienie reszty fosforanowej z cząsteczki np. białka, katalizowana przez enzym fosfatazę; → fosforylacja i d. to najbardziej rozpowszechniony typ odwracalnej modyfikacji kowalencyjnej białek, będącej jedną z ważnych strategii regulacyjnych metabolizmu.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88